Giới thiệu

Chính sách chất lượng

  • Luôn mong muốn mang đến cho khách hàng các dịch vụ Tư vấn chính sách, Cung cấp giải pháp công nghệ tiên tiến, Nâng cao hiệu quả kinh tế, chất lượng công trình với chi phí hợp lý, cạnh tranh nhất. Góp phần bảo vệ môi trường - cộng đồng - xã hội một cách thiết thực.
  • Cam kết nghiêm túc thực thi công tác tư vấn đầy đủ, chính xác, đúng quy định của chính phủ về Bảo vệ môi trường.
  • Đảm bảo tạo mọi điều kiện nhằm nâng cao bôi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên, nhằm đáp ứng tối đa yêu cầu của khách hàng, hướng đến sự phát triển bền vững.
  • Khẳng định xây dựng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống chất lượng - môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, tích hợp cùng ISO 14001:2004 nhằm nâng cao và liên tục cải tiến tính hiệu quả của hệ thống.

Xem các bài viết giới thiệu khác
Giới thiệu chung
Sứ mệnh
Tầm nh́n
Giá trị cốt lơi
Chính sách chất lượng