Giới thiệu

Lĩnh vực hoạt động

A. Thiết kế - thi công - lắp đặt

Hệ thống xử lý nước thải, nước cấp, nước uống đóng chai, nước tinh khiết
Hệ thống xử lý khí thải, hơi dung môi, lọc bụi, khói bếp
Thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại
Hệ thống cấp thoát nước của khu dân cư, đô thị, thành phố

B. Tư vấn môi trường

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
Lập cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường.
Lập báo cáo giám sát môi trường.
Xin cấp Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
Xin cấp giấy phép khai thác nước ngầm, nước mặt.

C. Cung cấp các thiết bị & vật liệu xử lý môi trường

Sản xuất quạt công nghiệp, thiết bị xử lý bụi – hơi khí độc, các sản phẩm cơ khí và điện công nghiệp.
Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống cấp nhiệt, thông gió, điều hòa không khí.
Mua bán vật tư, thiết bị ngành cơ – điện và trang thiết bị bảo hộ lao động.


Xem các bài viết giới thiệu khác
Giới thiệu chung
Lĩnh vực hoạt động
Chính sách chất lượng
z