Giới thiệu

Giá trị cốt lơi

UY TÍN – CHUYÊN NGHIỆP: Nông Lâm trọng UY TÍN như trọng chính giá trị của mình, trong đó, luôn học hỏi và rèn luyện từng ngày để mang đến cho khách hàng dịch vụ CHUYÊN NGHIỆP, thõa mãn nhu cầu của khách hàng theo cách tốt nhất.

TRÍ TUỆ - SÁNG TẠO: Nông Lâm luyện TRÍ TUỆ như rèn giá trị chuyên môn của công ty, phát triển năng lực cá nhân vá năng lực công ty để trở thành công ty xứng với tầm vóc hiện đại, SÁNG TẠO đổi mới trong tư duy và linh hoạt trong hành động, TUÂN THỦ QUY TRÌNH LÀM VIỆC nhưng phải liên tục cải tiến qui trình/hệ thống quản lý cho phù hợp và tìm cách tiếp cận công nghệ mới tốt nhất giúp tiết kiệm chi phí và tạo ra các giá trị lớn cho công ty và khách hàng.

TẬN TÂM – NHIỆT HUYẾT: Nông Lâm đặt sự TẬN TÂM – NHIỆT HUYẾT làm nền tảng cho mọi vấn đề, tận tậm và say mê làm việc, tận tậm với nhu cầu của khách hàng và tận tậm với chính đồng nghiệp, bạn bè và gia đình của mình; “Làm hết sức, chơi hết mình” để mang đến chất lượng tốt nhất cho khách hàng.

YÊU THƯƠNG – HỖ TRỢ: Nông Lâm mang tình YÊU THƯƠNG và sự HỖ TRỢ đến tất cả các đồng nghiệp, bạn bè và khách hàng, là nơi các bạn sẽ được dìu dắt, giúp đỡ để cùng nhau tiến bộ và cùng hoàn thành công việc; khi có khó khăn, vướng mắt, hãy gọi cho Nông Lâm.

TRUNG THỰC – CỞI MỞ: Nông Lâm thể hiện sự TRUNG THỰC – CỞI MỞ trong mọi hành động, trong mọi quy tắc ứng xử với đồng nghiệp và khách hàng; là “mái nhà” gần gũi và dễ dàng để các bạn đồng nghiệp, bạn bè và khách hàng bày tỏ tâm tình và luôn lắng nghe, thấu hiểu tâm tình của mọi người.


Xem các bài viết giới thiệu khác
Giới thiệu chung
Sứ mệnh
Tầm nh́n
Giá trị cốt lơi
Chính sách chất lượng