Công trình tiêu biểu

15/10/2019
CÔNG TY TNHH THÉP SÓNG THẦN
15/10/2019
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KIỂM SOÁT D̉NG CHẢY KINGDOM VIỆT NAM
15/10/2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CP CỦ CHI
15/10/2019
KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 5
15/10/2019
KHU CÔNG NGHIỆP LÊ MINH XUÂN
15/10/2019
KHU CÔNG NGHIỆP ĐỨC H̉A
15/10/2019
KHU CÔNG NGHIỆP ÁNH HỒNG
15/10/2019
CÔNG TY TNHH SỢI CHỈ VIỆT CÔN
15/10/2019
CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KIM HUỲNH
15/10/2019
CÔNG TY TNHH DỆT NHUỘM SƠN TIÊN