Lĩnh vực hoạt động

Thiết kế thi công
Nông Lâm cũng cấp các dịch vụ từ thiết kế thi công lắp đặt các công trình xử lý nước thải, nước cấp, khí thải; giúp các doanh nghiệp giải quyết được các hậu quả môi trường và chất thải công nghiệp tạo ra trong quá trình sản xuất máng đến lợi ích lâu dài và bền vững đảm bảo môi trường làm việc xanh và thân thiện, bảo vệ môi trường sống cho dân cư.

Dịch vụ tư vấn
Không chỉ có thế mạnh về công nghệ, xây dựng và thi công, Nông Lâm đồng hành cùng khách hàng trong các nhiệm vụ quản lý và chiến lược với các dịch vụ tư vấn báo gồm:

Dịch vụ khác
Ngoài ra Nông Lâm còn cũng cấp các dịch vụ khác như: Thiết kế, chế tạo thiết bị cơ khí; cung cấp vi sinh, hóa chất và thiết bị; vân hành và bảo trì