Dịch vụ

Thiết kế, chế tạo thiết bị cơ khí

Thiết kế, Chế tạo thiết bị cơ khí cho các công trình xử lý môi trường: bồn lọc áp lực, bồn trao đổi ion, bồn tạo áp, bể lắng, bể UASB, bể USBF, bể tuyển nổi, bể lắng xoáy, bể lọc nổi, tháp hấp thụ, tháp hấp phụ,...


Xem thông tin các dịch vụ khác
Xử lư nước thải
Xử lư nước sạch, tinh khiết
Xử lư khí thải, bụi thông gió
Tư vấn, lập hồ sơ môi trường
Tư vấn, lập dự án đầu tư, kinh tế kỹ thuật
Thiết kế, chế tạo thiết bị cơ khí
Cung cấp vi sinh, hóa chất, thiết bị
Vận hành, bảo tŕ
z