Dịch vụ

Tư vấn, lập dự án đầu tư, kinh tế kỹ thuật

Các dịch vụ tư vấn

- Lập dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.
- Thiết kế cơ sở, thiết kế kiến trúc, kết cấu, hệ thống điện, cấp thoát nước, lập dự toán công trình.
- Tư vấn đấu thầu.


Xem thông tin các dịch vụ khác
Xử lư nước thải
Xử lư nước sạch, tinh khiết
Xử lư khí thải, bụi thông gió
Tư vấn, lập hồ sơ môi trường
Tư vấn, lập dự án đầu tư, kinh tế kỹ thuật
Thiết kế, chế tạo thiết bị cơ khí
Cung cấp vi sinh, hóa chất, thiết bị
Vận hành, bảo tŕ
z