Dịch vụ

Tư vấn, lập hồ sơ môi trường

Thiết lập hồ sơ

- Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường Chiến lược
- Báo cáo Đánh giá Tác Động Môi Trường
- Lập đề án bảo vệ môi trường
- Cam kết bảo vệ môi trường
- Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
- Lập hồ sơ đăng ký xả thải
- Lập hồ sơ nghiệm thu công trình khí thải, nước thải trong và ngoài khu công nghiệp
- Lập hồ sơ xin giấy phép khai thác nước ngầm các cấp

Giám sát và Quản lý Môi trường

- Công ty Nông Lâm thiết lập chương trình giám sát ô nhiễm công nghiệp cho các dự án/ nhà máy, lập báo cáo giám sát hàng năm và đề xuất những kế hoạch phòng chống ô nhiễm.
- Tư vấn xây dựng hệ thống Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000

Công nghệ sản xuất sạch hơn

Tư vấn doanh nghiệp "Sản xuất sạch hơn", tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu, giảm thiểu chất thải nguy hại và nồng độ chất thải trước khi ra ngoài, tăng được sản lượng thành phẩm đầu ra và giảm giá thành sản phẩm.

Tư vấn xử lý chất thải nguy hại

- Công nghiệp hóa chất, dệt nhuộm, thuốc trừ sâu, dược phẩm
- Công nghiệp dầu khí, cao su, luyện kim
- Chất thải từ hệ thống xử lý nước thải, khí thải
- Phế phẩm, sản phẩm loại từ các ngành công nghiệp


Xem thông tin các dịch vụ khác
Xử lư nước thải
Xử lư nước sạch, tinh khiết
Xử lư khí thải, bụi thông gió
Tư vấn, lập hồ sơ môi trường
Tư vấn, lập dự án đầu tư, kinh tế kỹ thuật
Thiết kế, chế tạo thiết bị cơ khí
Cung cấp vi sinh, hóa chất, thiết bị
Vận hành, bảo tŕ
z