Dịch vụ

Xử lư nước sạch, tinh khiết

Mạng lưới cấp nước và thoát nước

  • Khu Dân cư, khu công nghiệp, khu đô thị
  • Nhà xưởng sản xuất
   
Trạm bơm

  • Công trình thu, trạm bơm cấp nước khu đô thị, khu công nghiệp
  • Trạm bơm tăng áp nhà cao tầng, nhà máy sản xuất
   
Trạm xử lý nước

  • Xử lý nước mặt, nước ngầm khu dân cư, công nghiệp
  • Xử lý nước chuyên ngành sản xuất đặc biệt : y tế, dược phẩm, tinh khiết…
  • Xử lý nước cung cấp cho các nồi hơi
  • Xử lý nước tinh khiết, đóng chai.
  • Xử lý nước nhiễm phèn, nhiễm mặn

Xem thông tin các dịch vụ khác
Xử lư nước thải
Xử lư nước sạch, tinh khiết
Xử lư khí thải, bụi thông gió
Tư vấn, lập hồ sơ môi trường
Tư vấn, lập dự án đầu tư, kinh tế kỹ thuật
Thiết kế, chế tạo thiết bị cơ khí
Cung cấp vi sinh, hóa chất, thiết bị
Vận hành, bảo tŕ
z